3 oct 2008

EL GRAPART ORIGINAL

El Grapart 0. 122 x 122 x 12 cm. Grapas sobre tabla.

Grapart 0. Staples on wood